Hero

KIRKE OG TURISME

Ribe Stifts turistpræst Thue Raakjær har i første del af 2020 udarbejdet en rapport om hvad det betyder for Sct. Clemens Kirke at være Sogne- og Turistkirke.

Menighedsrådet anlagde følgende fire spor til rapportens udarbejdelse:

  • Hvilken betydning for sognet har det, at kirken er turistkirke?
  • Hvad betyder turistkirken for turismen?
  • De økonomiske rammer.
  • Ekstra arbejdsbelastning ved at være turistkirke.
  • Analysens resultater fremgår af rapporten herunder.

Kontakt og spørgsmål

Thue Raakjær Jensen
turistpræst
Telefon 2163 9312
E-mail trj@km.dk

Foto: ©TRJ