Hero

Handicapvenlig ankomst og parkering

 

Syd for kirken har parkeringspladsen fået et markant løft.

Parkeringspladsen udformes som en græsarmeret plads, hvor de 16 parkeringspladser, heraf to handicappladser, markeres med brosten.

Vejen anlægges som cykelstien i nærheden med en asfaltvej tromlet med små søsten i en bredde på 4 meter. Parkeringsanlægget etableres som græsarmeringsparkering i 7 meters bredde med markering af båse med brosten.

I hver ende etableres en handicapparkeringsplads med 1 meter bred udstigningsplads belagt med skårne brosten.

Der etableres 2 x 8 parkeringspladser afbrudt af naturen, der løber ind i form af græs og lyng med punkter af lave pilebuske. Hele anlægget falder naturligt mod syd og afvandes via græsarmeringen.

Der placeres 6 stk. pullertlamper i rusten jern model Cronhammer. Ved indgangen til kirkegården etableres der belægning af skårne brosten.

 

A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har med en rundhåndet donation muliggjort dette projekt.