Konfirmation

Konfirmationsforberedelse og konfirmation i Sct Clemens, Rømø

Formålet med forberedelsen er, at de kommende konfirmander opnår fortrolighed med den kristne tro og gudstjenesten både i bred forstand og i Sct. Clemens Rømø.

Indholdet i undervisningen er de bibelske fortællinger, kirkens historie, etiske tanker og udfordringer og personlig kristen identitet. det foregår ved samlet undervisning, ekskursioner, deltagelse i gudstjenesterne i kirken med ansvar for opgaver efter gensidig drøftelse og aftale med konfirmanderne.

Det er ikke nogen betingelse for deltagelse i konfirmationsundervisningen, at man er døbt eller som døbt forstår sig selv som kristen på forhånd. Forberedelsen lægger op til personlig stillingtagen.

Kontakt

 

KONTAKT

Ian Ørtenblad
Sognepræst

+45 74 75 41 06
IGMO@km.dk