Hero

KIRKE OG TURISME

Konsekvenser og perspektiver

Biskoppen i Ribe har givet mulighed for, at der kan igangsættes en undersøgelse af konsekvenser af og perspektiver for en sognekirke i et sogn med mange turister. Som et pilotprojekt er Rømø og Blåvandshuk sogne blevet valgt.

Thue Raakjær skriver;

"Som stiftes turistpræst er jeg blevet bedt om at forestå undersøgelsen.

Der rejser sig mange spørgsmål, når man sammenkæder kirke og turisme. Kommer det os overhovedet ved? Kan turisterne eller gæsterne i vores sogn ikke bare komme i kirken eller lade være ligesom alle andre, der bor i sognet? Eller når nu vi så at sige lever af turisterne, skal vi så som ”statsinstitution” være med til at bidrage til det gode ophold?

Virkeligheden er, at kirker i turistområder har mange gæster til gudstjenester og arrangementer. En del af gæsterne i vores område kommer fra Tyskland, og her melder det sproglige spørgsmål sig.

Aktivitetsniveauet i kirker i turistområder kan en del af året minde om et storbysogn. Hvad koster det egentlig af penge og arbejdstid? Hvem skal vi betjene, når nu man ikke bor i sognet? Skal vi betragte dem, som har sommerhus i området som en slags fastboende, og hvad så med den gæster, som måske har lejet et sommerhus i de sidste 50 år?"

Undersøgelsen skal belyse nogle af konsekvenserne såvel praktisk og økonomisk som også teologisk, men den skal også munde ud i perspektiver for sognet. Måske giver den et nyt billede af at være sognekirke – endda en dansk sognekirke version 3, som man taler om i de store byer.

Kontakt og spørgsmål

Undersøgelse foregår i første omgang i perioden januar til marts 2020, og spørgsmål eller andet modtages gerne.

Thue Raakjær Jensen
turistpræst
Telefon 2163 9312
E-mail trj@km.dk

Foto: ©TRJ