Begrænset adgang til Julegudstjenesterne 23.december

 

 • Der afholdes gudstjenester kl. 14.30 og 16.30
 • Adgangen er begrænset pga. faren for corona-smitte. Der er derfor kun adgang for fastboende og sommerhusbeboere, der fejrer jul på Rømø
 • Der kan være mellem 50 og 100 i kirken afhængigt af hvor mange husstande, personerne fordeler sig på
 • Adgangskort bestilles senest fredag den 18.december 2020 kl.12.00  pr.mail hos graver- og kirketjener Kian Karstens: graverkontoret.romo@mail.dk eller pr. telefon 7475 5231 med angivelse af navn på bestiller og antal personer i alt. Der kan kun bestilles pr. husstand eller enkeltperson. Det skal opgives om man er fastboende eller sommerhusbeboere, som fejrer jul på øen. Adgangskort udleveres efter princippet først til mølle
 • Adgangskort med navn og antal udleveres fra graverkontoret mandag 21/12, tirsdag 22/12 og onsdag 23/12 mellem 12.00 og 13.00. Desuden vil man kunne få udleveret sine adgangskort efter gudstjenesten søndag den 20.december
 • Til julegudstjenesterne bedes man ankomme i god tid

 

Venlig hilsen

Menighedsrådet

 

Gudstjeneste 6.december

2.søndag i advent / Ni Læsninger
                    
16.00 ved Ian Ørtenblad

 

De ni læsninger, musik og lys

Anden søndag i advent holdes der gudstjeneste med de ni læsninger, som læses af øens konfirmander, menighedsrådsmedlemmer og andre.

De ni læsninger er en gammel engelsk tradition, hvor de bibelske læsninger skildrer frelseshistorien fra skabelsen og til Jesu fødsel og derfor er blevet en adventstradition.

Gudstjenesten vil også have et særligt musikalsk præg, da der vil blive spillet på flere instrumenter og der vil også være sammensat et mini-kor til lejligheden.

Der vil være lys ved kirkens bænke, så der er lagt op til en smuk eftermiddag hvor alle er velkomne

 

Julekoncert med Helene Blum & Harald Haugaard Band feat. Erik Rydvall

Den 9.december 2020 kl.19.30 - Sct.Clemens kirke

Igennem de sidste 13 år har Blum og Haugaard inviteret gæster med i deres nordiske julekoncerter, der har fyldt koncertsale i Danmark, Tyskland og Østrig og begejstret publikum fra Elbphilharmonien i Hamborg til kirker på Sydfyn med deres blanding af inderlige juleviser og fyrig dansemusik

Foto: Ard Jongsma

Det ny menighedsråd

 

Rømø Sogn har fra første søndag i advent følgende menighedsråd:

Formand: Viggo Christensen

Næstformand: Helle Atzen

Kirkeværge: Kirsten Rasmussen

Kasserer: Flemming Thrane

Sekretærer: Helle Atzen og Ian Ørtenblad

Kontaktperson: Palle Bach

Præst: konstitueret sognepræst Ian Ørtenblad

 

En hilsen fra sognepræsten

 

Kære alle!

I skrivende stund er vi som samfund i en "anden bølge" af coronaen med dertilhørende restriktioner, som påvirker de fleste. Også kirkelivet påvirkes, så der ikke kan åbnes i Herreværelset eller vises film på denne side af nytår.

Heldigvis har vi med tiden fået en vis rutine med at afholde de kirkelige handlinger og søndagens gudstjenester med de gældende regler, så man kan trygt komme til kirke (med mundbind). Og heldigvis kan konfirmandundervisningen af øens fire konfirmander også forløbe fornuftigt.

Vi håber på bedre tider og vil løbende orientere, når noget kan lade sig gøre. Er der nogen, der har spørgsmål eller bekymringer, så er man meget velkommen til at kontakte mig - og jeg kommer altid gerne på husbesøg. Bare ring, 7475 4106.

Venlig hilsen
Ian Ørtenblad

(Ian Ørtenblad er konstitueret sognepræst.Han træffes på tlf. 74 75 41 06 og på mail IGMO@km.dk. Mandag er den ugentlige fridag)

 

Supplerende corona regler

Der bæres mundbind, når man bevæger sig rundt i kirken

Når man sidder ned, må mundbind tages af

På kirkegården må der højst deltage 50 personer ved bisættelse/begravelse

Kirke og turisme

Sct. Clemens Kirke har udarbejdet en rapport, der fortæller om konsekvenser af og perspektiver for en sognekirke i et sogn med mange turister

Sct. Clemens Kirkegård

Kirkegården ved Sct. Clemens Kirke på Rømø afspejler øens historie på en helt unik måde

Arrangementer for alle

Året rundt arrangerer vi sangaftner, koncerter, filmaftner og foredrag. Alle er velkomne.

 

COVID-19

Ved alle besøg gælder Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

Vis hensyn – Hold afstand – Sprit hænder

 • Kirken er åben for besøgende dagligt  fra kl. 8 - 17.
 • Der må højst være 12 personer ad gangen i kirken.
 • Ved kirkelige handlinger må der være 40 personer (2 meters afstand) excl. kirkebetjening .
 • Ved koncerter må der være 80 personer (1 meters afstand).
 • I konfirmandstuen må der højst være 30 personer.

 

Biskoppens nye retningslinjer for genåbning af kirken

 

margin: 0px; padding: 100px;
margin: 0px; padding: 100px;

Fortællinger fra kirkegården

Skibsdrengen Anders List og digteren Peter Seeberg er fra hver deres tid. De ligger begge begravet på kirkegården.

Spot

Guidet tur i kirken og på kirkegården

En spændende rundtur med vores guide Jørn H. Carl. En tur med fortællinger om kirken, kirkegården og Rømø.

Læs mere